Gebruiksrechten

Wij verheugen ons op de medewerking van onze bezoekers. Om de aan ons ter beschikking gestelde foto’s ook te kunnen gebruiken op onze website is het nodig dat u ons de gebruiksrechten overdraagt.

Het overdragen van de gebruiksrechten

Door het insturen of uploaden van foto’s, video’s of tekst verleent de gebruiker gebruiksrechten aan Theldes Kommunikation. De foto’s mogen gepubliceerd worden op Garden and Flowers, ook in het buitenland. Ook derden kunnen gebruik maken van de foto’s, inclusief de partners van Theldes Kommunikation. De gebruiker garandeert Theldes Kommunikation dat hij alle nodige rechten bezit op de foto’s, video’s of teksten of deze van derden heeft ontvangen. Dit geldt in het bijzonder ook voor afbeeldingen van kunstwerken en voor afbeeldingen van personen. Het verkrijgen van de rechten is een zaak van de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade door claims van derden.